Klimatizace Daikin

Proč jsou tepelná čerpadla Daikin Altherma:

 • Účinnější / Úspornější
 • Spolehlivější / Vydrží déle
 • Komfortnější pro klienty
 • Inteligentnější

Klimatizace Daikin - katalog a ceník.pdf (5,80Mb)

Tepelná čerpadla Daikin Altherma (238kb)

Argumenty pro tepelná čerpadla (61kb)

Kotlíková dotace Daikin (188kb)

Daikin má zelené srdce, proto chce ještě více podporovat náhradu neekologických kotlů na tuhá paliva za vysoce efektivní tepelná čerpadla Daikin Altherma. V případě, že získáte dotaci Ministerstva životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí na výměnu starého kotle na tuhá paliva za tepelné čerpadlo, Daikin vám navíc při použití tepelného čerpadla Daikin Altherma přispěje 15000 Kč.

Prohlédněte si aktuální ceník klimatizací Daikin.

Volejte 724 029 987

DAIKIN ALTHERMA - VŠEOBECNÉ INFORMACE

 •  Tepelná čerpadla Daikin Altherma jsou jednotky díky kterým můžete vytápět, chladit ale i ohřívat TUV pomocí integrovaného nebo externího zásobníku. Nejčastějšími zástupci Daikin teplných čerpadel jsou:
  • Nízkoteplotní Altherma používaná pro podlahové vytápění. Běžné v novostavbách.
  • Vysokoteplotní Altherma používaná často pro rekonstrukce. Možné napojit na současné vysokoteplotní radiátory.
 • Návrh potřebné sestavy Vám můžeme zpracovat v profesionálním softwaru po té, co nám dodáte potřebná data. Zmíněný software funguje na webu společnosti Daikin a můžete k němu mít přístup po zaregistrování i Vy a sestavy si navrhovat operativně sami.
 • Objednávky nebo případné dotazy přijímáme na emailové adrese klimaracingteam@seznam.cz
 • Technické parametry i ceníkové ceny naleznete na následujícím odkazu v Katalogu Vytápění.

DAIKIN ALTHERMA 3 LT S CHLADIVEM R32

DAIKIN ALTHERMA 3 LT JSOU TČ:

 • Obsahující chladivo R32
 • Dosahující COP (A+7/W+35°C) up to 5,2
 • Jsou vyráběna ve velikostech 4kW; 6kW a 8kW
 • Vyrábí výstupní vodu o teplotě až 65 °C
 • Jedna venkovní jednotka + 3 varianty vnitřní jednotky (nástěný hydrobox, stacionární s integrovaným TUV ohřívačem, stacionární kompaktní.

Podrobné informace k TČ Daikin Altherma 3 LT s chladivem R32 (342kb)

Daikin altherma

INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO K TČ DAIKIN ALTHERMA 3 LT S CHLADIVEM R32

Máte zájem o klimatizaci Daikin?

Odpovědi na časté otázky ohledně klimatizací a tepelných čerpadel

Tepelná čerpadla v dnešní době nejsou již žádnou novinkou… Přesto, na jakém principu obecně tepelná čerpadla fungují?

Srdcem tepelného čerpadla je kompresor a takovým krevním oběhem je chladivový okruh. Podobně jako lednice v každé domácnosti, která odebírá teplo z vnitřních prostor lednice a předává jej do místnosti, kde se nachází. Kompresor je tedy velice důležitá součást tepelného čerpadla a mezi špičku mezi kompresory patří kompresory swingové.

Mozkem čerpadla je pak regulace, která všechny součásti řídí, aby správně fungovali.

Kde se vlastně ta energie pro tepelné čerpadlo bere?

V podstatě se jedná nejčastěji o sluneční energii, kterou nám zde na Zemi Slunce zanechalo ohřátím vzduchu kolem nás či prohřátím zemského povrchu a povrchových vod.

Dalším zdrojem je energie geotermální, kterou můžeme čerpat díky zemním vrtům a tepelným čerpadlům země voda.

Specifickým zdrojem je pak využívání odpadního tepla z průmyslového provozu, chladíren, kuchyní apod., kde ekologicky a ekonomicky zužitkujeme vzniklou energii

Pokud bereme energii z venkovního vzduchu, nebude nám zima v mrazivých dnech?

Zima nám nebude. Kvalitní tepelná čerpadla díky fyzikálním vlastnostem chladiva a kvalitním kompresorům dokáží odbírat energii i ze vzduchu, který má teplotu až -25°C. Tuto energii pak přeměnit na teplou vodu, která nám ohřeje náš dům.

Jaké teploty jsme schopni s tepelným čerpadlem dosáhnout?

Standardní výstupní teploty tepelných čerpadel se pohybují zpravidla do 55°C. Pokud je dům vytápěn podlahovým topením, stačí zpravidla výstupní teplota kolem 35°C či nižší u pasivních a nízkoenergetických domů) a pokud je potřeba ohřát TUV, přepne tepelné čerpadlo na vyšší teplotu.

Domy s novými tělesy si často vystačí se zmíněnou teplotou 55°C. Časté jsou i kombinace, kdy máme v domě dva topné okruhy. Jeden nízkoteplotní s podlahovým vytápěním a jeden na vyšší teplotu s tělesy. Některá tepelná čerpadla jsou již na toto přizpůsobena a z vnitřní jednotky již vystupuje voda pro podlahové vytápění a voda pro topná tělesa.

Speciální kategorií jsou pak výměny zdroje tepla u starých topných systémů, které jsou dimenzovány například na topnou vodu 75 až 80°C. Většinou jde o staré litinové radiátory, sálavé panely a podobné systémy. Zde se dají výhodně použít takzvaná vysokoteplotní tepelná čerpadla, která dokáží vyrobit topnou vodu až 80°C a to kompresorovými okruhy bez použití elektrických topných tyčí a jiných pomocných prostředků, což samozřejmě zlepší ekonomiku provozu. Časté je jejich použití například u bytových domů

Jaká teplota je ideální v interiéru a projeví se toto nějak v nákladech?

Ideální teplota je hodně individuální. Někdo považuje za ideální 19 či 20°C, někdo jiný 24°C či více. Klasická poučka zní, že každý 1°C nad 20°C, což je běžná výpočtová hodnota pro obytné prostory, znamená zvýšení nákladů na vytápění až o cca 6%.

Pokud se chceme více ohřát, více si přitopit, co pro to musíme udělat?

Každopádně mezi výhody tepelných čerpadel patří to, že si pouze zajdeme k ovladači a na něm si nastavíme vyšší teplotu. Nastavenou teplotu nám pak čerpadlo udržuje samo. Nehrozí nám tedy návraty domů do studeného domu, když vyhasne kotel a naopak přetopeno, když je okamžitý výkon kotle vyšší než dům potřebuje. Pokud odjíždíme na dovolenou, tak snížíme nastavenou teplotu a tím ušetříme a přitom máme jistotu, že nic nezamrzne. Podobně si můžeme nastavit automatický časový program, aby se teplota snížila například v dopoledních hodinách, kdy není nikdo doma.

Co vše bychom měli vědět před jeho pořízením?

Asi nejdůležitější je znát tepelnou ztrátu domu a například to, co vše budeme chtít, aby nám tepelné čerpadlo ohřívalo. Zda budeme chtít, aby nám čerpadlo i chladilo a jaká bude distribuce tepla do objektu. Od těchto informací se pak odvíjí správná volba výkonu tepelného čerpadla a jeho typ.

Dále doporučuji nezapomenout si u distributora elektřiny zažádat o nový tarif na tepelná čerpadla a díky tomu pak domácnost ušetří nejen na vytápění a ohřevu TUV, ale i na běžné spotřebě elektrické energie.

Potřebuje umístění tepelného čerpadla nějaké speciální dispozice?

Zde bych rozlišil umístění venkovní a vnitřní jednotky.

Venkovní jednotky doporučuji umístit tak, aby byly umístěny v sousedství například garáže, technické místnosti, koupelny a podobných místností, kde nám nebude vadit případné slyšitelné proudění vzduchu apod. Dále tak, aby před jednotkou ve směru proudění vzduchu nebyla žádná překážka, od které by se mohl vzduch či případný hluk odrazit zpět k domu.

Vnitřní jednotky. Zde se projevuje naplno výhoda moderních invertorových tepelných čerpadel, kdy dokážeme dát tuto jednotku na stěnu v některé z místností.  Pokud řešíme i ohřev TUV, zabereme jen zhruba 60x60cm díky použití jednotky s integrovaným ohřívačem TUV. Nepotřebujeme k tomu žádné velké prostorné místnosti, sklady paliva apod. U novostavby tak ušetříme na velikosti domu a u rekonstrukce nám tak nově vznikne další místnost, kterou můžeme využít dle vlastního plánu.

Posunul se nějak vývoj, i co se týče vzhledu? Dříve se jednalo spíš o nevzhledné hučící kvádry?

U TČ dochází samozřejmě spolu s modernizací technologických vlastností i k modernizaci DESIGNU. Čerpadla se zmenšují, snižuje se jejich hmotnost, zaoblují se hrany, používají moderní barvy apod.

A co tedy ta hlučnost, nebude nás či sousedy tepelné čerpadlo rušit při spánku?

Hlučnost u kvalitních tepelných čerpadel (zpravidla těch vyrobených v Evropě) se značně snížila. Výrobci se na její snížení zaměřili a má toto prioritu podobně jako zvyšování účinnosti. Zde pozor na méně kvalitní hlučná čerpadla a splnění hlukových norem.

Jak se dá zorientovat v nabídce a vybrat si opravdu kvalitní tepelné čerpadlo?

Zde bych řekl, že tuto orientaci nám značně ulehčil státní fond životního prostředí a jeho seznam schválených TČ pro dotace. Pro větší jistotu kvality bych doporučil vybrat čerpadla, která jsou zapsána v oddíle s parametry ověřenými nezávislou akreditovanou osobou.

Jak je to s provozem? U kotle na tuhá paliva musím chodit přikládat a vynášet popel…

Tyto starosti nám odpadnou. Čerpadlo se ovládá dotykem prstu. Tedy žádná fyzická námaha, žádná špína a kouř v domě.

Musím se vůbec o něco starat, když mám doma tepelné čerpadlo?

Jednou za rok zavolat servisního technika, který čerpadlo prohlédne, zda je vše v pořádku a případně donastaví parametry, aby byla jistota správného chodu, dlouhé životnosti a vysoké účinnosti. Toto je zpravidla podmínkou pro prodloužení záruk. Renomovaní výrobci pak poskytují záruky 5 až 7let.