TEPELNÁ ČERPADLA

Tepelné čerpadlo představuje vysoce úsporný systém vytápění pro Váš dům. Vlastností tepelného čerpadla je finanční úspora, rychlá návratnost vložené investice, vysoká kvalita a moderní technologie, v neposlední řadě také bezpečnost.

Porovnání nákladů na vytápění v RD

Image

Zaujalo Vás tepelné čerpadlo?

Tradice, životnost a spolehlivost zavedené značky Daikin. Tepelná čerpadla Daikin Altherma jsou přesně tím produktem, který hledáte pro své bydlení

Tepelná čerpadla Sinclair řady S-THERM a S-THERM+ Vám poskytnou perfektní volbu pro vytápění, pokud myslíte na šetrnost pro životní prostředí.

Tepelnými čerpadly ve své nabídce disponuje také Acond. Stálice na našem trhu nabízí řady PRO-N a PRO-R. Spolehněte se na dlouholetého českého výrobce.

Jak fungují tepelná čerpadla?

Tepelná čerpadla pracují na termodynamických principech. Tepelné čerpadlo odebírá teplo vzduchu, vodě nebo zemi a předává ho do vytápění domu. Základem každého tepelného čerpadla je uzavřený okruh s chladivem. Ten je napojen na výparník a kondenzátor. Chladivo se v plynném stavu nasaje kompresorem, který mu dodává stlačením tepelnou energii. Chladivo se ohřeje až na teplotu okolo 80 °C. Následně prochází tepelným výměníkem – kondenzátorem, kde se tepelná energie chladiva předává do topného okruhu. Poté se chladivo ochladí a zkapalní. Jakmile prochází chladivo expanzním ventilem, prudce se sníží tlak kapalného chladiva a dojde tak vlivem expanze k jeho prudkému podchlazení. Následně cestuje kapalné chladivo do výparníku, kde se ohřívá primárním zdrojem tepla a současně se odpaří – změní skupenství na plynné. Poté opět vstupuje do kompresoru a celý tento proces se stále opakuje.

Jednodušeji lze tepelné čerpadlo přirovnat k chladničce, která funguje na obdobném principu. Chladnička odebírá teplo chladným potravinám a současně ohřívá vzduch v místnosti prostřednictvím výparníku umístěného na zadní straně chladničky. Vzhledem k použitým moderním technologiím jsou v současné době tepelná čerpadla ekologickým, velmi efektivním a levným způsobem vytápění Vašeho domu.

Typy tepelných čerpadel

 • Tepelná čerpadla vzduch/voda
 • Tepelná čerpadla země/voda
 • Tepelná čerpadla voda/voda

Tepelná čerpadla vzduch/voda

Tento typ tepelného čerpadla využívá pro vytápění domu teplo obsažené ve venkovním vzduchu. Tento typ tepelného čerpadla je z ekologického hlediska nejvýhodnější. Teplo, které je odebíráno okolnímu vzduchu je bezprostředně vzduchu vráceno tepelnými ztrátami objektu. Pořizovací náklady vzduchových tepelných čerpadel jsou nižší a mají tak rychlejší ekonomickou návratnost. V současné době mají vzduchová tepelná čerpadla špičkové výkonnostní parametry, nízkou hlučnost a vyznačují se také jednodušší instalací oproti ostatním typům tepelných čerpadel. Jistou nevýhodou je však závislost výkonu tepelného čerpadla na teplotě okolního vzduchu. Proto je potřeba použít ještě doplňkový zdroj tepla. S nižší teplotou venkovního vzduchu výkon tepelného čerpadla klesá, s vyšší teplotou naopak výkon stoupá.

Tepelná čerpadla země/voda

Tepelné čerpadlo země/voda využívá jako zdroj energie zemské teplo – energii akumulovanou v půdě. Teplo se ze země odebírá pomocí plošných kolektorů nebo pomocí sond ze zemních vrtů. Teplo, které získáme z přírodní energie, můžeme používat v závislosti na používaném tepelném čerpadle k topení a také k ohřevu teplé vody. V létě lze využívat chlad ze země k temperování obytných místností. Investičně nejnáročnější variantou s největším topným faktorem je tepelné čerpadlo založené na hloubkovém vrtu. Tepelné čerpadlo pracuje v hloubce 80 až 150 metrů a využívá geotermální energie Země. Přední výhodou takovéhoto čerpadla je nezávislost na venkovní teplotě, jelikož teplota v hloubkách se po celý rok pohybuje okolo 10 stupňů. Tepelné čerpadlo tedy pracuje i při nízkých venkovních teplotách bez pomoci doplňkového zdroje topení. Méně náročná investice do tepelného čerpadla země/voda je kombinace plošných kolektorů s druhým zdrojem energie – elektrokotlem. Doporučený počet provozních hodin u tepleného čerpadla země/voda je cca 2000 hodin/rok. Aby se půdní kolektory zregenerovaly na topné období a nedocházelo k poklesu jejich výkonu, je doporučeno v létě tepelné čerpadlo nevyužívat. Samozřejmě, pokud bude chtít uživatel využívat tepelné čerpadlo i v létě např. k ohřevu vody či bazénu je to možné. Je však nutné dopředu naddimenzovat zemní kolektory nebo délky vrtů přibližně o 15 %.

Tepelná čerpadla voda/voda Volejte 724 029 987

Tepelné čerpadlo voda/voda využívá jako zdroj tepla spodní vodu. Nejčastějším zdrojem vody je kopaná či vrtaná studna. Ze studny se čerpá voda požadovaným průtokem, který je závislý na výkonu tepelného čerpadla a teplotě vody. Poté se nechá projít výměníkem tepelného čerpadla, kde se odebere požadované teplo a ochlazená voda o několik stupňů je vypouštěna nazpět do další tzn. vsakovací studny. Teplo, které se odčerpalo, se koncentruje pomocí kompresoru a v kondenzátoru tepelného čerpadla předává teplo topnému systému. Výhodou tepelného čerpadla voda/voda je účinnost a celoroční provoz. Můžete využít i starou studnu, musí však mít dostatečnou kapacitu.

Pro cenovou nabídku na montáž tepelného čerpadla vyplňte, prosím, náš formulář.

Proč tepelné čerpadlo a ne kotel na uhlí?

 • Vytápění tepelným čerpadlem je pohodlné. Chcete přitopit? Jednoduše nastavítev ovládacím zařízení. tepelné čerpadlo
 • Teplou vodu máte k dispozici kdykoliv. Nejste omezeni zapálením kotle.
 • S tepelným čerpadlem odpadá spousta manuální práce, jako například:
  • skládání uhlí,
  • přikládání do kotle,
  • čištění kotle a spalinových cest,
  • úklid zaprášených a znečištěných prostor,
  • vynášení popela.
 • Zmizí starosti se zásobováním a odpadem:
  • jednání s dodavatelem uhlí nejen v okolí Ostravy (v současnosti je nedostatek uhlí pro domácnosti; čekací doba na dodávku je minimálně měsíc), vzhledem k nedostatku uhlí nárůst cen u tohoto paliva,
  • jednání s dopravcem o termínu závozu tuhých paliv (elektřina Vám do domu po drátech přiteče sama),
  • zajištění skladovacích prostor pro uhlí (elektřinu není nutno skladovat, dodávka je nepřetržitá),
  • zajištění plechové popelnice určené pro ukládání žhavého popela,
  • svoz komunálního odpadu,
  • nebudete muset rekonstruovat Váš starý komín, který většinou neodpovídá normovým požadavkům
  • u uhelných kotlů třídy 5+ je třeba (ve srovnání s uhelnými kotli 1. nebo 2. třídy) počítat s navýšením spotřeby elektřiny na pohony šneku pro přísun paliva, resp. ventilátoru (vícenáklad až 4 000 Kč/rok).
 • Díky tepelnému čerpadlu významně zvýšíte hodnotu Vaší nemovitosti.
 • Znatelně snížíte náklady na vytápění
 • Snížíte náklady na elektřinu, díky výhodným tarifům (22 hodin denně levný proud)
 • Instalací tepelného čerpadla získáte další místnost v RD místo stávající uhelny.
 • Zajistíte čistější přírodu pro Vaše děti a také pro celé okolí Ostravy.

Máte zájem o tepelné čerpadlo?