Kotlíková dotace

 • 70% na kotel na uhlí
 • 75% na kotel s kombinací uhlí / biomasa
 • 75% na plynový kondenzační kotel
 • 80% na tepelné čerpadlo
 • 5% navíc na místech se zvýšeným stupněm nečistot v ovzduší, mohou obce navíc přispívat ze svého rozpočtu (např. Ostrava 10%)
 • podmínkou je zrušit stávající kotel na tuhá paliva
 • ve většině krajích možno čerpat i zpětně od 15.7.2015

Nová zelená úsporám:

 • 35.000Kč na termické solární kolektory na ohřev TV
 • 55.000Kč na termické solární kolektory na ohřev TV a vytápění
 • 80.000Kč na rekuperaci (100.000Kč při současném zateplení objektu)
 • 60.000Kč na tepelné čerpadlo (pouze při aktuálním využívání elektrokotle - může zůstat spolu s TČ)
 • dotace na zateplení objektu (částečné nebo celkové) a výměnu oken ve výši cca 40-50%

Kotlíková dotace

Žádost na kotlíkovou dotaci za sníženou cenu 5.000 Kč

Nabízíme pomoc Vašim koncovým zákazníkům s podáním žádosti na kotlíkovou dotaci prostřednictvím firmy Dekama trade s.r.o. za sníženou cenu 5.000 Kč bez DPH při odběru TČ Daikin. Poplatek za žádost zaplatí koncový zákazník až po přidělení dotace. Kontakt na zaměstnance Vám sdělíme na poptání.

Dále Vašim koncovým zákazníkům nabízíme získání potvrzení o technickém stavu stávajícího kotle dle zákona 201/2012 SB příloha č.11. Toto potvrzení zákazníkovi opět zprostředkuje pracovník firmy Dekama trade s.r.o. za poplatek 1.390 Kč bez DPH který je splatný ihned po provedeni revize.

Daikin dotace ve výši 15.000 Kč

Každý zákazník, který si v období od 1.11.2016 do 31.3.2018 zakoupí tepelné čerpadlo Daikin Altherma získá dodatečnou Daikin dotaci 15 000,-Kč pokud:

 • bude mít schválenou státní podporu (kotliková dotace), 
 • zakoupí a nechá si instalovat tepelné čerpadlo Daikin Altherma + předloží doklad o zaplacení,
 • vyplní a doručí žádost na Daikin s.r.o.

kotlíková dotace DaikinDaikin má zelené srdce, proto chce ještě více podporovat náhradu neekologických kotlů na tuhá paliva za vysoce efektivní tepelná čerpadla Daikin Altherma. V případě, že získáte dotaci Ministerstva životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí na výměnu starého kotle na tuhá paliva za tepelné čerpadlo, Daikin vám navíc při použití tepelného čerpadla Daikin Altherma přispěje 15 000 Kč.

Kotlíková dotace Daikin (188kb)